اينجانب سارا شهرام روانشناس و روانکاو هستم فارغ التحصيل دانشگاه علامه طباطبايي تهران مي باشم و با برگزاری کارگاه های روانشناسی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمودم و سال ۱۳۹۳ وارد حیطه درمان فردی افراد شدم .
برخی از سوابق اینجانب به شرح ذیل می باشد:
از اعضای انستیتو روانکاوی ایران
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران عضو انجمن روانشناسی ایران
روانشناس صنعتی و سازمانی شرکت
روانشناس مدرسه
روانشناس مهدكودك

فهرست